پوستر فیلم  پرستار تصادفی

پرستار تصادفی

فیلمآلمانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم «پرستار تصادفی» درباره صنعتگر جوانی به نام «كلمنس كلینا» است. او برای فرزندان خود وقت ندارد و به طور تصادفی مردی را كه نزد او آمده است به عنوان پرستار، استخدام می كند. اما آن مرد پرستار به دنبال انتقام گرفتن از او است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پرستار تصادفی

خلاصه محتوا

فیلم «پرستار تصادفی» درباره صنعتگر جوانی به نام «كلمنس كلینا» است. او برای فرزندان خود وقت ندارد و به طور تصادفی مردی را كه نزد او آمده است به عنوان پرستار، استخدام می كند. اما آن مرد پرستار به دنبال انتقام گرفتن از او است.