پرستار تصادفیDer Nanny

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرستار تصادفی
فیلم «پرستار تصادفی» درباره صنعتگر جوانی به نام «كلمنس كلینا» است. او برای فرزندان خود وقت ندارد و به طور تصادفی مردی را كه نزد او آمده است به عنوان پرستار، استخدام می كند. اما آن مرد پرستار به دنبال انتقام گرفتن از او است.