پوستر فیلم  روزهای آبی

روزهای آبی

سریالایرانی
.48دقیقه
سریال «روزهای آبی» داستان خانواده ثروتمندی است که ورشکسته می شوند و در شرایط سخت مالی مجبور به مهاجرت به روستای مادری شان می شوند. با توجه به امکانات روستا سبک زندگی آن ها تغییرات محسوسی می کند و این آغاز چالش های تلخ و شیرین آن ها در روستا است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال روزهای آبی

خلاصه محتوا

سریال «روزهای آبی» داستان خانواده ثروتمندی است که ورشکسته می شوند و در شرایط سخت مالی مجبور به مهاجرت به روستای مادری شان می شوند. با توجه به امکانات روستا سبک زندگی آن ها تغییرات محسوسی می کند و این آغاز چالش های تلخ و شیرین آن ها در روستا است.