پوستر فیلم  روزهای آبی

روزهای آبی

Blue days

سریالایرانی
.48دقیقه
سریال «روزهای آبی» داستان خانواده ثروتمندی است که ورشکسته می شوند و در شرایط سخت مالی مجبور به مهاجرت به روستای مادری شان می شوند. با توجه به امکانات ...

تصاویر و جزییات سریال روزهای آبی

 سریال روزهای آبی
 سریال روزهای آبی
 سریال روزهای آبی
 سریال روزهای آبی
 سریال روزهای آبی

عوامل سازنده سریال روزهای آبی

درباره سریال روزهای آبی

سریال «روزهای آبی» داستان خانواده ثروتمندی است که ورشکسته می شوند و در شرایط سخت مالی مجبور به مهاجرت به روستای مادری شان می شوند. با توجه به امکانات روستا سبک زندگی آن ها تغییرات محسوسی می کند و این آغاز چالش های تلخ و شیرین آن ها در روستا است.