پوستر فیلم  سیرک

سیرک

.56دقیقه
فیلم «سیرک» داستان یک ولگرد به اسم «چارلی» است که در یک سیرک به عنوان دلقک استخدام شده و مشغول به کار می شود و دختر رویاهای خود را در سیرک پیدا می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سیرک

Charles Chaplin
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Charles Chaplin

خلاصه محتوا

فیلم «سیرک» داستان یک ولگرد به اسم «چارلی» است که در یک سیرک به عنوان دلقک استخدام شده و مشغول به کار می شود و دختر رویاهای خود را در سیرک پیدا می کند.