پوستر فیلم  مسافر قاچاق

مسافر قاچاق

فیلمآلمانی
.1ساعت و55دقیقه
فیلم «مسافر قاچاق» داستان خدمه یک سفینه فضایی است که به مریخ عازم شده اند. یک مسافر قاچاق از پیش پنهان شده در فضاپیما تصادفاً باعث خسارت شدیدی به سیستم های پشتیبان حیات فضاپیما می شود و زندگی همه مسافران را به خطر می اندازد. یک محقق پزشکی به عنوان تنها صدای مخالف در برابر گروهی ظاهر می شود که از قبل تصمیم خود را برای نتیجه تلخ گرفته اند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مسافر قاچاق

Joe Penna
Joe PennaRyan Morrison
Volker Bertelmann
Ryan Morrison

خلاصه محتوا

فیلم «مسافر قاچاق» داستان خدمه یک سفینه فضایی است که به مریخ عازم شده اند. یک مسافر قاچاق از پیش پنهان شده در فضاپیما تصادفاً باعث خسارت شدیدی به سیستم های پشتیبان حیات فضاپیما می شود و زندگی همه مسافران را به خطر می اندازد. یک محقق پزشکی به عنوان تنها صدای مخالف در برابر گروهی ظاهر می شود که از قبل تصمیم خود را برای نتیجه تلخ گرفته اند.