پوستر فیلم  پا برهنه در بهشت

پا برهنه در بهشت

Barefoot in Heaven

فیلمایرانی
.1ساعت و17دقیقه
«یحیی» روحانی جوان و دانشجوی سابق پزشکی، مکان نامتعارف را برای ادامه خدمتش انتخاب می کند، قرنطینه بیماران لاعلاجی که درگیری های روحی و جسمی نامعلومی د...

عوامل سازنده فیلم پا برهنه در بهشت

درباره فیلم پا برهنه در بهشت

«یحیی» روحانی جوان و دانشجوی سابق پزشکی، مکان نامتعارف را برای ادامه خدمتش انتخاب می کند، قرنطینه بیماران لاعلاجی که درگیری های روحی و جسمی نامعلومی دارند. «یحیی» در تماس با ساکنان قرنطینه، اثر خود را به عنوان روحانی باقی می گذارد و در عین حال از آنها بسیار تأثیر می گیرد.