پوستر فیلم  شمشیرزن دوره گرد: آغاز

شمشیرزن دوره گرد: آغاز

فیلمژاپنی
.2ساعت و4دقیقه
در فیلم «شمشیرزن دوره گرد: آغاز»، «کنشین هیمورا» با یک تاجر مرموز اسلحه به نام «انیشی یوکیشیرو» روبرو می شود. او تبهکاران زیرزمینی چین را تحت کنترل خود دارد. در این حین «جوجیشو» بزرگترین راز کنشین هیمورا را برملا می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شمشیرزن دوره گرد: آغاز

Keishi Ohtomo
Satoshi Fukushima
Nobuhiro Watsuki
Naoki Satô
Tsuyoshi Imai

خلاصه محتوا

در فیلم «شمشیرزن دوره گرد: آغاز»، «کنشین هیمورا» با یک تاجر مرموز اسلحه به نام «انیشی یوکیشیرو» روبرو می شود. او تبهکاران زیرزمینی چین را تحت کنترل خود دارد. در این حین «جوجیشو» بزرگترین راز کنشین هیمورا را برملا می کند.