بعدازظهر سگی سگی

Baad Az Zohre Sagie Sagi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بعدازظهر سگی سگی

کارگردان: مصطفی کیایی

محصولایران
فیلم «بعدازظهر سگی سگی» داستان جوانی باهوش است که فارغ‌ التحصیل رشته مهندسی مکانیک است و در صنعت خودروسازی طرح‌ های مختلفی ارائه داده است اما کسی به او بها نمی دهد. او برای اینکه طرح های خود را اثبات کند، شروع به بازی خطرناکی می کند.

عوامل سازنده فیلم بعدازظهر سگی سگی