پوستر فیلم  بعدازظهر سگی سگی

بعدازظهر سگی سگی

فیلمایرانی
.1ساعت و45دقیقه
فیلم «بعدازظهر سگی سگی» داستان جوانی باهوش است که فارغ‌ التحصیل رشته مهندسی مکانیک است و در صنعت خودروسازی طرح‌ های مختلفی ارائه داده است اما کسی به او بها نمی دهد. او برای اینکه طرح های خود را اثبات کند، شروع به بازی خطرناکی می کند.

عوامل سازنده فیلم بعدازظهر سگی سگی

خلاصه محتوا

فیلم «بعدازظهر سگی سگی» داستان جوانی باهوش است که فارغ‌ التحصیل رشته مهندسی مکانیک است و در صنعت خودروسازی طرح‌ های مختلفی ارائه داده است اما کسی به او بها نمی دهد. او برای اینکه طرح های خود را اثبات کند، شروع به بازی خطرناکی می کند.