پوستر فیلم  اوکجا

اوکجا

.1ساعت و47دقیقه
فیلم «اوکجا» داستان یک دختر جوان به نام «میجا» است. او هر نوع خطری را به جان می‌ پذیرد، تا از خطر دزدیده شدن بهترین دوستش توسط یک شرکت چند ملیتی جلوگیری کند. دوست «میجا» حیوان عظیمی است به نام «اوکجا» که بسیار خجالتی و درونگرا و منحصر به فرد است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم اوکجا

خلاصه محتوا

فیلم «اوکجا» داستان یک دختر جوان به نام «میجا» است. او هر نوع خطری را به جان می‌ پذیرد، تا از خطر دزدیده شدن بهترین دوستش توسط یک شرکت چند ملیتی جلوگیری کند. دوست «میجا» حیوان عظیمی است به نام «اوکجا» که بسیار خجالتی و درونگرا و منحصر به فرد است.