پوستر فیلم  ددپول 2

ددپول 2

.2ساعت و7دقیقه
فیلم «ددپول 2» داستان «وید ویلسون» را بعد از وقایع داستان اول بیان می کند که تیمی از انسان های جهش یافته قدیمی و سرکش را دور هم جمع می کند تا از پسری جوان با نیرو هایی ماورایی در مقابل یک نیمه ربات بی رحم که در زمان سفر کرده محافظت کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ددپول 2

David Leitch
Lauren Shuler Donner
Tyler Bates

خلاصه محتوا

فیلم «ددپول 2» داستان «وید ویلسون» را بعد از وقایع داستان اول بیان می کند که تیمی از انسان های جهش یافته قدیمی و سرکش را دور هم جمع می کند تا از پسری جوان با نیرو هایی ماورایی در مقابل یک نیمه ربات بی رحم که در زمان سفر کرده محافظت کنند.