جنگ دوست داشتنی
بستن

جنگ دوست داشتنیJange Dostdashtani

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جنگ دوست داشتنی
پیش نمایش

کارگردان: حسین همایونفر

محصولایران
هیچ جنگی دوست ‌داشتنی نیست، اما آدم‌ های جنگ‌ گاهی دوست داشتنی هستند، هیچ زخمی بدون درد نیست، اما جای زخم ‌ها گاهی دوست داشتنی می شوند. هیچ سربازی عاشق جنگیدن نیست، اما و...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر