جنگ دوست داشتنی
بستن
پوستر فیلم  جنگ دوست داشتنی

جنگ دوست داشتنی

Jange Dostdashtani

سریالایرانی
.21دقیقه
هیچ جنگی دوست ‌داشتنی نیست، اما آدم‌ های جنگ‌ گاهی دوست داشتنی هستند، هیچ زخمی بدون درد نیست، اما جای زخم ‌ها گاهی دوست داشتنی می شوند. هیچ سربازی عاش...

تصاویر و جزییات سریال جنگ دوست داشتنی

 سریال جنگ دوست داشتنی
 سریال جنگ دوست داشتنی
 سریال جنگ دوست داشتنی
 سریال جنگ دوست داشتنی

عوامل سازنده سریال جنگ دوست داشتنی

درباره سریال جنگ دوست داشتنی

هیچ جنگی دوست ‌داشتنی نیست، اما آدم‌ های جنگ‌ گاهی دوست داشتنی هستند، هیچ زخمی بدون درد نیست، اما جای زخم ‌ها گاهی دوست داشتنی می شوند. هیچ سربازی عاشق جنگیدن نیست، اما وقتی دفاع از خاک باشد جنگیدن هم گاهی دوست داشتنی است. هیچ مادری رضایتش به مرگ فرزند نیست، اما وقتی شهادت باشد مرگ هم گاهی دوست داشتنی است. هیچ دورانی سراسر دوست داشتنی نیست، اما توی مرور خاطرات، گاهی حتی جنگ هم دوست داشتنی است. «جنگ دوست داشتنی» قصه خاطرات شاد و شوخی های پشت جبهه است.