پشت صحنه آبادان یازده 60Behind The Scene Abadan 1160

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پشت صحنه آبادان یازده 60

کارگردان: مهرداد خوشبخت

محصولایران
«پشت صحنه آبادان یازده 60» داستان ساخت این فیلم و سختی های فراوان عوامل این مجموعه است که درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی ز...