پوستر فیلم  مستند ماجرای نیمروز

مستند ماجرای نیمروز

Documantary of Midday Adventures

مستندایرانی
.40دقیقه
«مستند ماجرای نیمروز» روایتی از پشت پرده فیلم زیبای «ماجرای نیمروز» از زبان شخصیت ها، کارگردان و بازیگران اصلی این فیلم است و از نزدیک صحنه ‌های این ف...

عوامل سازنده مستند مستند ماجرای نیمروز

افشین نیک سرشت
سید محمود رضوی
فاطمه توکلی

درباره مستند مستند ماجرای نیمروز

«مستند ماجرای نیمروز» روایتی از پشت پرده فیلم زیبای «ماجرای نیمروز» از زبان شخصیت ها، کارگردان و بازیگران اصلی این فیلم است و از نزدیک صحنه ‌های این فیلم را بررسی کرده و به معرفی و آشنایی بیشتر با شخصیت های اصلی این فیلم سینمایی پرداخته است.