بچه های دهکده شادی
بستن

بچه های دهکده شادیEntong

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بچه های دهکده شادی
پیش نمایش

محصولاندونزی
ساکنین دهکده شادی نیز مانند جاهای دیگر رفتار های متفاوتی نسبت به یکدیگر از خود نشان می‌ دهند. بعضی از آنها نسبت به هم محبت بیشتری دارند و برخی هم بخاطر حسادت رفتار مناسبی باهم ندارند. اما همه در کنار یکدیگر زندگی می‌ کنند و با اینکه اختلاف نژاد، ملّیت و دین در میان آنها بسیار زیاد است هرگز اجازه نمی‌ دهند شادی از میانشان برود.
Imam Tantowi
Benyamin Sueb
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی