پوستر فیلم  وال ای

وال ای

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و37دقیقه
انیمیشن «وال ای» داستان «وال ای» ربات هوشمند آشغال ‌جمع ‌کنی است که ماموریتش فشرده سازی و جمع آوری پسماند ها و آلودگی‌ های صنعتی است روزی «وال ای» مشغول کار است که سفینه‌ ای غول‌ پیکر از فضا فرود می‌ آید و مهمان کوچکی را به همراه خود می‌ آورد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن وال ای

Andrew Stanton
Jim Morris
Thomas Newman
Stephen Schaffer

خلاصه محتوا

انیمیشن «وال ای» داستان «وال ای» ربات هوشمند آشغال ‌جمع ‌کنی است که ماموریتش فشرده سازی و جمع آوری پسماند ها و آلودگی‌ های صنعتی است روزی «وال ای» مشغول کار است که سفینه‌ ای غول‌ پیکر از فضا فرود می‌ آید و مهمان کوچکی را به همراه خود می‌ آورد.