پوستر فیلم  تنها در خانه 2: گمشده در نیویورک

تنها در خانه 2: گمشده در نیویورک

.1ساعت و29دقیقه
فیلم «تنها در خانه 2: گمشده در نیویورک» یک سال پس از این که «کوین مک کالستر» تنها در خانه باقی مانده بود اتفاق می افتد. این بار خانواده تصمیم می گیرند که به شهر میامی مسافرت کنند اما در فرودگاه کوین شخص دیگری را اشتباهی به جای پدرش گرفته و هواپیمای نیویورک را سوار می شود .
تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم تنها در خانه 2: گمشده در نیویورک

عوامل سازنده فیلم تنها در خانه 2: گمشده در نیویورک

Chris Columbus
John Hughes
John Hughes
Raja Gosnell

خلاصه محتوا

فیلم «تنها در خانه 2: گمشده در نیویورک» یک سال پس از این که «کوین مک کالستر» تنها در خانه باقی مانده بود اتفاق می افتد. این بار خانواده تصمیم می گیرند که به شهر میامی مسافرت کنند اما در فرودگاه کوین شخص دیگری را اشتباهی به جای پدرش گرفته و هواپیمای نیویورک را سوار می شود .