پوستر فیلم  آقای نخست وزیر

آقای نخست وزیر

Mr. Prime Minister

مستندایرانی
.1ساعت و14دقیقه
مستند «آقای نخست وزیر» روایتی از ۲۸ ماه نخست وزیری دولت ملی «دکتر مصدق» و روزگار ملت ایران در آن زمان است و به وقایع ملی شدن صنعت نفت که این وقایع با ...

تصاویر و جزییات مستند آقای نخست وزیر

 مستند آقای نخست وزیر
 مستند آقای نخست وزیر
 مستند آقای نخست وزیر
 مستند آقای نخست وزیر
 مستند آقای نخست وزیر

عوامل سازنده مستند آقای نخست وزیر

درباره مستند آقای نخست وزیر

مستند «آقای نخست وزیر» روایتی از ۲۸ ماه نخست وزیری دولت ملی «دکتر مصدق» و روزگار ملت ایران در آن زمان است و به وقایع ملی شدن صنعت نفت که این وقایع با شخصیت «دکتر مصدق» گره خورده، می پردازد.