آقای نخست وزیرMr. Prime Minister

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آقای نخست وزیر

محصولایران
مستند «آقای نخست وزیر» روایتی از ۲۸ ماه نخست وزیری دولت ملی «دکتر مصدق» و روزگار ملت ایران در آن زمان است و به وقایع ملی شدن صنعت نفت که این وقایع با شخصیت «دکتر مصدق» گره خورده، می پردازد.