پوستر فیلم  حیاط

حیاط

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «حیاط» داستان زندگی نقاشی است که به جای جدیدی برای زندگی نقل مکان کرده و حال با اتفاقات جدیدی روبرو می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن حیاط

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «حیاط» داستان زندگی نقاشی است که به جای جدیدی برای زندگی نقل مکان کرده و حال با اتفاقات جدیدی روبرو می شود.