پوستر فیلم  حیاط

حیاط

La Cour

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «حیاط» داستان زندگی نقاشی است که به جای جدیدی برای زندگی نقل مکان کرده و حال با اتفاقات جدیدی روبرو می شود.

تصاویر و جزییات انیمیشن حیاط

 انیمیشن حیاط
 انیمیشن حیاط
 انیمیشن حیاط
 انیمیشن حیاط
 انیمیشن حیاط

عوامل سازنده انیمیشن حیاط

درباره انیمیشن حیاط

انیمیشن کوتاه «حیاط» داستان زندگی نقاشی است که به جای جدیدی برای زندگی نقل مکان کرده و حال با اتفاقات جدیدی روبرو می شود.