پوستر فیلم  کتاب های خون

کتاب های خون

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «کتاب های خون» شامل سه داستان پیچیده و سردرگم است که از سفر به سرزمین ممنوعه که از نظر مکانی و زمانی شبیه به هم هستند شروع می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کتاب های خون

Brannon Braga
Josh S. BarryJason Clarke
Joel J. Richard
John Duffy

خلاصه محتوا

فیلم «کتاب های خون» شامل سه داستان پیچیده و سردرگم است که از سفر به سرزمین ممنوعه که از نظر مکانی و زمانی شبیه به هم هستند شروع می شود.