پوستر فیلم  کتاب های خون

کتاب های خون

Books of Blood

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «کتاب های خون» شامل سه داستان پیچیده و سردرگم است که از سفر به سرزمین ممنوعه که از نظر مکانی و زمانی شبیه به هم هستند شروع می شود.

تصاویر و جزییات فیلم کتاب های خون

 فیلم کتاب های خون
 فیلم کتاب های خون
 فیلم کتاب های خون
 فیلم کتاب های خون
 فیلم کتاب های خون

عوامل سازنده فیلم کتاب های خون

Brannon Braga
Josh S. BarryJason Clarke
Joel J. Richard
John Duffy

درباره فیلم کتاب های خون

فیلم «کتاب های خون» شامل سه داستان پیچیده و سردرگم است که از سفر به سرزمین ممنوعه که از نظر مکانی و زمانی شبیه به هم هستند شروع می شود.