پوستر فیلم  ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو

فیلمایرانی
.1ساعت و19دقیقه
فیلم «ماهی سیاه کوچولو» در بستر تاريخی دهه شصت و مبارزات نيروهای چپ در شمال کشور و در آمل روايت می شود و درباره يک زن به نام شهرزاد است که معروف به ماهی سياه کوچولو است و برای انتقام مرگ شوهرش وارد مبارزه شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ماهی سیاه کوچولو

خلاصه محتوا

فیلم «ماهی سیاه کوچولو» در بستر تاريخی دهه شصت و مبارزات نيروهای چپ در شمال کشور و در آمل روايت می شود و درباره يک زن به نام شهرزاد است که معروف به ماهی سياه کوچولو است و برای انتقام مرگ شوهرش وارد مبارزه شده است.