پوستر فیلم  ماهی سیاه کوچولو

ماهی سیاه کوچولو

Small Black Fish

فیلمایرانی
.1ساعت و19دقیقه
فیلم «ماهی سیاه کوچولو» در بستر تاريخی دهه شصت و مبارزات نيروهای چپ در شمال کشور و در آمل روايت می شود و درباره يک زن به نام شهرزاد است که معروف به ما...

تصاویر و جزییات فیلم ماهی سیاه کوچولو

 فیلم ماهی سیاه کوچولو
 فیلم ماهی سیاه کوچولو
 فیلم ماهی سیاه کوچولو
 فیلم ماهی سیاه کوچولو
 فیلم ماهی سیاه کوچولو

عوامل سازنده فیلم ماهی سیاه کوچولو

درباره فیلم ماهی سیاه کوچولو

فیلم «ماهی سیاه کوچولو» در بستر تاريخی دهه شصت و مبارزات نيروهای چپ در شمال کشور و در آمل روايت می شود و درباره يک زن به نام شهرزاد است که معروف به ماهی سياه کوچولو است و برای انتقام مرگ شوهرش وارد مبارزه شده است.