ناموجود

قدرت سیارهPowering the Planet

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  قدرت سیاره

محصولآمریکا
تعداد انسانها بر روی زمین اکنون هفت میلیارد را گذرانده است. برآورد شده است که مصرف انرژی در جهان طی 15 سال آینده بیش از 25 درصد افزایش می یابد و احتمالا تا سال 2050 تقریبا دو برابر خواهد شد. ما باید چه مقدار انرژی از آن بهره برداری کنیم؟ و چگونه آن را استخراج کنیم؟ و آیا این تصمیمات انرژی بر آب و هوای زمین اثر می گذارد؟...
فیلم‌های پیشنهادی