پوستر فیلم  یوانفن

یوانفن

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
«یوانفن» یک مفهوم پیچیده چینی است که در فرهنگ این کشور ریشه دارد و شبیه مفهوم سرنوشت در دیگر فرهنگ‌ هاست. یک کودک خود را همسفر با یک پاندا می ‌بینید و سفری جذاب را با او طی می‌ کند تا توسط خانواده دیگری به فرزند خواندگی گرفته شود.

عوامل سازنده انیمیشن یوانفن

Amanda Sparso
Amanda Sparso
Jerome Leroy

خلاصه محتوا

«یوانفن» یک مفهوم پیچیده چینی است که در فرهنگ این کشور ریشه دارد و شبیه مفهوم سرنوشت در دیگر فرهنگ‌ هاست. یک کودک خود را همسفر با یک پاندا می ‌بینید و سفری جذاب را با او طی می‌ کند تا توسط خانواده دیگری به فرزند خواندگی گرفته شود.