پوستر فیلم  یوانفن

یوانفن

Yuanfen

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
«یوانفن» یک مفهوم پیچیده چینی است که در فرهنگ این کشور ریشه دارد و شبیه مفهوم سرنوشت در دیگر فرهنگ‌ هاست. یک کودک خود را همسفر با یک پاندا می ‌بینید و...

عوامل سازنده انیمیشن یوانفن

Amanda Sparso
Amanda Sparso
Jerome Leroy

درباره انیمیشن یوانفن

«یوانفن» یک مفهوم پیچیده چینی است که در فرهنگ این کشور ریشه دارد و شبیه مفهوم سرنوشت در دیگر فرهنگ‌ هاست. یک کودک خود را همسفر با یک پاندا می ‌بینید و سفری جذاب را با او طی می‌ کند تا توسط خانواده دیگری به فرزند خواندگی گرفته شود.