پوستر فیلم  قربانیان باکره

قربانیان باکره

Virgin Victims

مستندایرانی
.39دقیقه
مستند «قربانیان باکره» روایت مسائل پشت پرده واکسن HPV را بازگو نموده و در ادامه به تحقیق، مرتبط با وضعیت افرادی که پس از انجام واکسیناسیون HPV منجر به...

عوامل سازنده مستند قربانیان باکره

درباره مستند قربانیان باکره

مستند «قربانیان باکره» روایت مسائل پشت پرده واکسن HPV را بازگو نموده و در ادامه به تحقیق، مرتبط با وضعیت افرادی که پس از انجام واکسیناسیون HPV منجر به فلج جسمانی یا فوت آن ها شده می پردازد. میزان تاثیرات این واکسن در کاهش نرخ بیماری سرطان رحم و آسیب های جدی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد.