پوستر فیلم  جاروهای بی صدا

جاروهای بی صدا

Silent Cleaners

مستندایرانی
.1ساعت
مستند «جاروهای بی صدا» داستان یک کارگر شهرداری به نام «رسول بیات» است که با وجود مشکلات مالی تلاش می کند به همراه همکارش به سفر کربلا برود.

عوامل سازنده مستند جاروهای بی صدا

مجید فرجی
مجید فرجی

درباره مستند جاروهای بی صدا

مستند «جاروهای بی صدا» داستان یک کارگر شهرداری به نام «رسول بیات» است که با وجود مشکلات مالی تلاش می کند به همراه همکارش به سفر کربلا برود.