پوستر فیلم  قلمروی بهشت

قلمروی بهشت

فیلمآلمانی
.3ساعت و1دقیقه
فیلم «قلمروی بهشت» روایتگر جنگ صلیبی سوم و حمله صلاح الدین ایوبی پایه گذار سلسله ایوبیان به شهر اورشلیم است. شهر اورشلیم در دست مسیحیان است و در این میان افرادی داخل حکومت به دنبال جنگ هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم قلمروی بهشت

Ridley Scott
Ridley Scott
William Monahan
Harry Gregson-Williams
Dody Dorn

خلاصه محتوا

فیلم «قلمروی بهشت» روایتگر جنگ صلیبی سوم و حمله صلاح الدین ایوبی پایه گذار سلسله ایوبیان به شهر اورشلیم است. شهر اورشلیم در دست مسیحیان است و در این میان افرادی داخل حکومت به دنبال جنگ هستند.