پوستر فیلم  قلمروی بهشت

قلمروی بهشت

Kingdom of Heaven

فیلمآلمانی
.3ساعت و1دقیقه
فیلم «قلمروی بهشت» روایتگر جنگ صلیبی سوم و حمله صلاح الدین ایوبی پایه گذار سلسله ایوبیان به شهر اورشلیم است. شهر اورشلیم در دست مسیحیان است و در این م...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم قلمروی بهشت

 فیلم قلمروی بهشت
 فیلم قلمروی بهشت
 فیلم قلمروی بهشت
 فیلم قلمروی بهشت
 فیلم قلمروی بهشت

عوامل سازنده فیلم قلمروی بهشت

Ridley Scott
Ridley Scott
William Monahan
Harry Gregson-Williams
Dody Dorn

درباره فیلم قلمروی بهشت

فیلم «قلمروی بهشت» روایتگر جنگ صلیبی سوم و حمله صلاح الدین ایوبی پایه گذار سلسله ایوبیان به شهر اورشلیم است. شهر اورشلیم در دست مسیحیان است و در این میان افرادی داخل حکومت به دنبال جنگ هستند.