انقلاب در خیابان روزولتRevolution on Roosevelt Street

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  انقلاب در خیابان روزولت

کارگردان: حمید عظیمی

محصولایران
مستند «انقلاب در خیابان روزولت» پیامدهای واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در «خیابان روزولت» سابق تهران رقم زده شد و دو دوره جنگ سرد را به هم پیوند داد؛ واقعه ...