پوستر فیلم  12 مرد خشمگین

12 مرد خشمگین

.1ساعت و35دقیقه
فیلم «12 مرد خشمگین» درباره یک هیئت منصفه است که با مجبور کردن همکارانش به تجدید نظر در ادله سعی در جلوگیری از سوء استفاده از عدالت دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 12 مرد خشمگین

Sidney Lumet
Reginald Rose
Kenyon Hopkins
Carl Lerner

خلاصه محتوا

فیلم «12 مرد خشمگین» درباره یک هیئت منصفه است که با مجبور کردن همکارانش به تجدید نظر در ادله سعی در جلوگیری از سوء استفاده از عدالت دارد.