ناموجود

بازگشت به حرفهBack in Business

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بازگشت به حرفه

کارگردان: Philippe Mora

محصولآمریکا

یک پلیس قدیمی به همراه شریک قدیمی اش از طرف FBI برای انجام یک ماموریت بازگردانده می شود. ماموریت آنها دستگیری فروشندگان موادمخدر و هم چنین کشیده شدن به بازی خطرناکی با پلیس های فاسد است، برخی از آنها...

فیلم‌های پیشنهادی