پادشاه
بستن
پوستر فیلم  پادشاه

پادشاه

.2ساعت و19دقیقه
فیلم «پادشاه» بر اساس نمایشنامه کلاسیک «ویلیام شکسپیر» درباره‌ یک شاهزاده‌ جوان و سرسخت است که بعد از مرگ پدر مستبدش اکنون وارث تاج و تخت پدرش می شود و باید به قصر برگردد و کشورش را از هرج و مرج نجات دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پادشاه

David Michôd
Joel Edgerton(71230)
Nicholas Britell
Peter Sciberras

خلاصه محتوا

فیلم «پادشاه» بر اساس نمایشنامه کلاسیک «ویلیام شکسپیر» درباره‌ یک شاهزاده‌ جوان و سرسخت است که بعد از مرگ پدر مستبدش اکنون وارث تاج و تخت پدرش می شود و باید به قصر برگردد و کشورش را از هرج و مرج نجات دهد.