پوستر فیلم  موش خبرنگار

موش خبرنگار

Geronimo Stilton

.21دقیقه
انیمیشن سریالی «موش خبرنگار» ماجرای سفرهای یک موش خبرنگار به نام « جرونیمو استیلتن» و خواهرش است که به دور دنیا، برای کشف و حل معماهای گوناگون با ماج...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال موش خبرنگار

 سریال موش خبرنگار
 سریال موش خبرنگار
 سریال موش خبرنگار
 سریال موش خبرنگار
 سریال موش خبرنگار

عوامل سازنده سریال موش خبرنگار

درباره سریال موش خبرنگار

انیمیشن سریالی «موش خبرنگار» ماجرای سفرهای یک موش خبرنگار به نام « جرونیمو استیلتن» و خواهرش است که به دور دنیا، برای کشف و حل معماهای گوناگون با ماجراهای مختلف سفر می کنند و در هر قسمت از این سریال اتفاقات تازه ای برای این دو موش کنجکاو رخ می دهد.