پوستر فیلم  بیگانه 3

بیگانه 3

.2ساعت و11دقیقه
فیلم «بیگانه 3» درباره «الن ریپلی» است که بعد از گریختن از سیاره بیگانگان در یک معدن سقوط می کند. او می فهمد که یک موجود بیگانه که بطور مخفیانه وارد سفینه شده، همراه آن ها بوده است.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم بیگانه 3

David Fincher
Gordon CarrollDavid Giler
Elliot Goldenthal

خلاصه محتوا

فیلم «بیگانه 3» درباره «الن ریپلی» است که بعد از گریختن از سیاره بیگانگان در یک معدن سقوط می کند. او می فهمد که یک موجود بیگانه که بطور مخفیانه وارد سفینه شده، همراه آن ها بوده است.