پوستر فیلم  ابری با بارش کوفته قلقلی

ابری با بارش کوفته قلقلی

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و11دقیقه
انیمیشن «ابری با بارش کوفته قلقلی» درباره یک دانشمند محلی است. او اغلب کارهایش با شکست مواجه می شود تا این که دستگاهی را اختراع می کند که باعث می شود از آسمان غذا ببارد. اما نمی داند که قرار است اتفاق بدی در شهرش بیفتد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن ابری با بارش کوفته قلقلی

Phil LordChristopher Miller
Pam Marsden
mark mothersbaugh
Robert Fisher Jr.

خلاصه محتوا

انیمیشن «ابری با بارش کوفته قلقلی» درباره یک دانشمند محلی است. او اغلب کارهایش با شکست مواجه می شود تا این که دستگاهی را اختراع می کند که باعث می شود از آسمان غذا ببارد. اما نمی داند که قرار است اتفاق بدی در شهرش بیفتد.