پوستر فیلم  یکه سوار

یکه سوار

سریالایرانی
.39دقیقه
مستند «یکه سوار» درباره زندگی حاج مهدی عراقی است و در آن با سی نفر از چهره ‌های سیاسی، مبارزان پیش از انقلاب، دوستان و خانواده ‌اش گفتگو شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال یکه سوار

خلاصه محتوا

مستند «یکه سوار» درباره زندگی حاج مهدی عراقی است و در آن با سی نفر از چهره ‌های سیاسی، مبارزان پیش از انقلاب، دوستان و خانواده ‌اش گفتگو شده است.