پوستر فیلم  یکه سوار

یکه سوار

Yekeh Savar

سریالایرانی
.39دقیقه
مستند «یکه سوار» درباره زندگی حاج مهدی عراقی است و در آن با سی نفر از چهره ‌های سیاسی، مبارزان پیش از انقلاب، دوستان و خانواده ‌اش گفتگو شده است.

تصاویر و جزییات سریال یکه سوار

 سریال یکه سوار
 سریال یکه سوار
 سریال یکه سوار
 سریال یکه سوار
 سریال یکه سوار

عوامل سازنده سریال یکه سوار

درباره سریال یکه سوار

مستند «یکه سوار» درباره زندگی حاج مهدی عراقی است و در آن با سی نفر از چهره ‌های سیاسی، مبارزان پیش از انقلاب، دوستان و خانواده ‌اش گفتگو شده است.