پوستر فیلم  در جستجوی نمو

در جستجوی نمو

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و40دقیقه
انیمیشن «در جستجوی نمو» داستان ماهی کوچکی به نام «نمو» است که در اثر یک حادثه از محل زندگی خود دور شده و پدرش به دنبال او می گردد، در جریان این جستجو، او و پدرش با ماهی ها و حوادث گوناگونی برخورد می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن در جستجوی نمو

Andrew Stanton
Graham Walters
Thomas Newman
David Ian Salter

خلاصه محتوا

انیمیشن «در جستجوی نمو» داستان ماهی کوچکی به نام «نمو» است که در اثر یک حادثه از محل زندگی خود دور شده و پدرش به دنبال او می گردد، در جریان این جستجو، او و پدرش با ماهی ها و حوادث گوناگونی برخورد می کند.