در جستجوی نموFinding Nemo

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  در جستجوی نمو

کارگردان: Andrew Stanton

محصولآمریکا
«نمو» یک ماهی کوچکی است که در اثر یک حادثه از محل زندگی خود دور شده و پدرش بدنبال او می گردد، در جریان پیدا کردن نمو، خود و پدرش با ماهی ها و حوادث گوناگونی برخورد می کند که بسیار دیدنی است.
Graham Walters
David Ian Salter
فیلم‌های پیشنهادی