پوستر فیلم  مرد کاغذی

مرد کاغذی

Paperman

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن «مرد کاغذی» روایت زندگی مرد تنهای جوانی است که در نیویورک زندگی می کند. در یک صبحگاه وی به طور اتفاقی با زن زیبای جوان ملاقات می کند که سرنوشت...

تصاویر و جزییات انیمیشن مرد کاغذی

 انیمیشن مرد کاغذی
 انیمیشن مرد کاغذی
 انیمیشن مرد کاغذی
 انیمیشن مرد کاغذی

عوامل سازنده انیمیشن مرد کاغذی

John Kahrs
Kristina Reed
Christophe Beck
Lisa Linder

درباره انیمیشن مرد کاغذی

انیمیشن «مرد کاغذی» روایت زندگی مرد تنهای جوانی است که در نیویورک زندگی می کند. در یک صبحگاه وی به طور اتفاقی با زن زیبای جوان ملاقات می کند که سرنوشت وی را تغییر می دهد.