پوستر فیلم  مرد کاغذی

مرد کاغذی

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن «مرد کاغذی» روایت زندگی مرد تنهای جوانی است که در نیویورک زندگی می کند. در یک صبحگاه وی به طور اتفاقی با زن زیبای جوان ملاقات می کند که سرنوشت وی را تغییر می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مرد کاغذی

John Kahrs
Kristina Reed
Christophe Beck
Lisa Linder

خلاصه محتوا

انیمیشن «مرد کاغذی» روایت زندگی مرد تنهای جوانی است که در نیویورک زندگی می کند. در یک صبحگاه وی به طور اتفاقی با زن زیبای جوان ملاقات می کند که سرنوشت وی را تغییر می دهد.