پوستر فیلم  دختری با کفش های کتانی

دختری با کفش های کتانی

The Girl in the Sneakers

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «دختری با کفش های کتانی» داستان «آیدین» و «تدائی» است که در پارک با هم آشنا شده بودند در حین گردش در پارک توسط مأمورین نیروی انتظامی متوقف شده و ...

عوامل سازنده فیلم دختری با کفش های کتانی

درباره فیلم دختری با کفش های کتانی

فیلم «دختری با کفش های کتانی» داستان «آیدین» و «تدائی» است که در پارک با هم آشنا شده بودند در حین گردش در پارک توسط مأمورین نیروی انتظامی متوقف شده و به کلانتری برده می شوند.