مربی اژدها ۳: جهان مخفی
بستن
پوستر فیلم  مربی اژدها ۳: جهان مخفی

مربی اژدها ۳: جهان مخفی

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و39دقیقه
انیمیشن «مربی اژدها ۳: جهان مخفی» داستان «هیکاپ» و اژدهایش «بی‌ دندان» است. هنگامی که «هیکاپ» متوجه می‌ شود «بی‌ دندان» تنها اژدهای گونه خود نیست، باید تمام تلاش خود را برای یافتن زیستگاه دیگر اژدهایان به کار ببرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مربی اژدها ۳: جهان مخفی

Dean DeBlois
Bonnie ArnoldBradford Lewis
John Powell
John K. Carr

خلاصه محتوا

انیمیشن «مربی اژدها ۳: جهان مخفی» داستان «هیکاپ» و اژدهایش «بی‌ دندان» است. هنگامی که «هیکاپ» متوجه می‌ شود «بی‌ دندان» تنها اژدهای گونه خود نیست، باید تمام تلاش خود را برای یافتن زیستگاه دیگر اژدهایان به کار ببرد.