پوستر فیلم  بین

بین

.1ساعت و8دقیقه
فیلم «بین» ماجرای «مستر بین» است که به عنوان سرپرست در گالری سلطنتی ملی بریتانیا کار می کند. مدیرانش می خواهند او را اخراج کنند، اما نمی توانند چون رئیسش از او حمایت می کند. مستر بین را به آمریکا می فرستند تا نقاشی بسیار ارزشمندی را به موزه لس آنجلس تحویل دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بین

Mel Smith
Howard Goodall
Chris Blunden

خلاصه محتوا

فیلم «بین» ماجرای «مستر بین» است که به عنوان سرپرست در گالری سلطنتی ملی بریتانیا کار می کند. مدیرانش می خواهند او را اخراج کنند، اما نمی توانند چون رئیسش از او حمایت می کند. مستر بین را به آمریکا می فرستند تا نقاشی بسیار ارزشمندی را به موزه لس آنجلس تحویل دهد.