ایده اصلی
بستن
پوستر فیلم  ایده اصلی

ایده اصلی

فیلمایرانی
.1ساعت و34دقیقه
فیلم «ایده اصلی» ماجرای یک پروژه تفریحی بزرگ در جزیره «هندورابی» است که با سرمایه گذاری مشترک یک شرکت اسپانیایی و طرف ایرانی به مناقصه گذاشته شده است. حال چند شرکت بزرگ پیمانکار ایرانی، از جمله دو شرکت متعلق به «سعید» و «رویا» نیز جهت سود بردن از این پروژه با هم دیگر رقابت می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ایده اصلی

آزیتا موگویی
مهدی کریمی تفرشی
امیر عربی
بهزاد عبدی

خلاصه محتوا

فیلم «ایده اصلی» ماجرای یک پروژه تفریحی بزرگ در جزیره «هندورابی» است که با سرمایه گذاری مشترک یک شرکت اسپانیایی و طرف ایرانی به مناقصه گذاشته شده است. حال چند شرکت بزرگ پیمانکار ایرانی، از جمله دو شرکت متعلق به «سعید» و «رویا» نیز جهت سود بردن از این پروژه با هم دیگر رقابت می کنند.