اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی
بستن
پوستر فیلم  اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی

اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی

Scooby Doo: Return To Zombie Island

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و14دقیقه
انیمیشن «اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی» اسکوبی دو و دوستان وی در تعطیلات به سفر یک بهشت ​​گرمسیری می روند. با این حال مقصد آن ها جزیره زامبی است. ب...

تصاویر و جزییات انیمیشن اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی

 انیمیشن اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی
 انیمیشن اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی
 انیمیشن اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی
 انیمیشن اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی

عوامل سازنده انیمیشن اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی

Amy McKennaRick Morales
Jeremy Adams
Robert J. Kral
Robert Ehrenreich

درباره انیمیشن اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی

انیمیشن «اسکوبی دو: بازگشت به جزیره زامبی» اسکوبی دو و دوستان وی در تعطیلات به سفر یک بهشت ​​گرمسیری می روند. با این حال مقصد آن ها جزیره زامبی است. به محض رسیدن آن ها متوجه می شوند که مکان به طرز عجیبی آشنا است و یاد آور سفری است که سال ها پیش در آن انجام داده اند.