چشم و گوش بسته
بستن
پوستر فیلم  چشم و گوش بسته

چشم و گوش بسته

Eyes And Ears Closed

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «چشم و گوش بسته» داستان یک کر و یک کور است. این دو نفر هنگام رخ دادن یک قتل در صحنه حضور دارند و همین باعث می ‌شود که آن ها را بازداشت کنند. حال ...

تصاویر و جزییات فیلم چشم و گوش بسته

 فیلم چشم و گوش بسته
 فیلم چشم و گوش بسته
 فیلم چشم و گوش بسته
 فیلم چشم و گوش بسته

عوامل سازنده فیلم چشم و گوش بسته

درباره فیلم چشم و گوش بسته

فیلم «چشم و گوش بسته» داستان یک کر و یک کور است. این دو نفر هنگام رخ دادن یک قتل در صحنه حضور دارند و همین باعث می ‌شود که آن ها را بازداشت کنند. حال آن ها باید بی گناهی خود را ثابت کنند.