اصل قصه
بستن

اصل قصهOriginal Story

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اصل قصه
پیش نمایش

کارگردان: مجید فضائلی

محصولایران
مستند «اصل قصه» به بررسی مشکلات نشر و فروش کتاب می پردازد. این مستند به وسیله مصاحبه با ناشران و نویسندگان به نام سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که نمایشگاه کتاب یا
مجید فضائلی
مجید فضائلی