ابد و یک روز
بستن
پوستر فیلم  ابد و یک روز

ابد و یک روز

فیلمایرانی
.1ساعت و52دقیقه
در فیلم «ابد و یک روز» خانواده‌ای درگیر مشکلات مختلفی همچون اعتیاد، فقر، بی کاری و از همه مهم تر روابط عاطفی میان اعضاء خانواده می باشند. «سمیه» دختر خانواده که به دنبال رهایی از این مشکلات است و ماجراهایی در حین تدارک مراسم عروسی «سمیه» شکل می گیرد که به رابطه اعضای خانواده لطمه وارد می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ابد و یک روز

سعید روستایی
سعید ملکان

خلاصه محتوا

در فیلم «ابد و یک روز» خانواده‌ای درگیر مشکلات مختلفی همچون اعتیاد، فقر، بی کاری و از همه مهم تر روابط عاطفی میان اعضاء خانواده می باشند. «سمیه» دختر خانواده که به دنبال رهایی از این مشکلات است و ماجراهایی در حین تدارک مراسم عروسی «سمیه» شکل می گیرد که به رابطه اعضای خانواده لطمه وارد می کند.