ابد و یک روز
بستن

ابد و یک روزLife+1Day

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ابد و یک روز
پیش نمایش

کارگردان: سعید روستایی

محصولایران
در فیلم «ابد و یک روز» خانواده‌ای درگیر مشکلات مختلفی همچون اعتیاد، فقر، بی کاری و از همه مهم تر روابط عاطفی میان اعضاء خانواده می باشند. «سمیه» دختر خانواده که به دنبال
سعید ملکان