پوستر فیلم  در برابر طوفان

در برابر طوفان

سریالایرانی
.1ساعت و3دقیقه
مستند «در برابر طوفان» مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی را نمایش می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال در برابر طوفان

خلاصه محتوا

مستند «در برابر طوفان» مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی را نمایش می دهد.