پوستر فیلم  در برابر طوفان

در برابر طوفان

Dar Barabare Toofan

سریالایرانی
.1ساعت و3دقیقه
مستند «در برابر طوفان» مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی را نمایش می د...

تصاویر و جزییات سریال در برابر طوفان

 سریال در برابر طوفان
 سریال در برابر طوفان
 سریال در برابر طوفان
 سریال در برابر طوفان
 سریال در برابر طوفان

عوامل سازنده سریال در برابر طوفان

درباره سریال در برابر طوفان

مستند «در برابر طوفان» مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی را نمایش می دهد.