حیران

Heiran

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  حیران

محصولایران
فیلم «حیران» داستان دختری به نام ماهی است که در مسیر مدرسه با یک پسر افغانی بنام حیران آشنا می شود. آن ها تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند ولی خانواده ماهی با این ازدواج مخالف است. ماهی خانواده اش را رها می کند و با حیران به تهران می آیند اما برایشان اتفاقاتی در تهران رخ می دهد.

عوامل سازنده فیلم حیران